T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Etik KurulKlinik Araştırmalar Etik Kurulumuza yoğun başvurular sebebiyle aşağıda belirtilen kurallara uyulması önemle rica olunur.
Belirtilen kurallara riayet etmeyen araştırmacıların dosyaları aynı hafta incelemeye alınmayacaktır.
  • Araştırma dosyası teslim etmeden önce sekreteryamızdan randevu alınması (5588)
  • Dosyaların toplantımızdan en geç bir hafta önce teslim edilmesi
  • Dosyadaki tüm formların ve imzaların eksiksiz bir şekilde doldurulması
  • Araştırma dosyasının ayrıca mail (cemiltascioglu.etikkurul@gmail.com) ortamından da gönderilmesi
  • Retrospektif çalışmalar için bilgilendirilmiş gönüllü onam formu doldurarak ekleyiniz.
  • Önemli Not: Araştırmaya başlama, değişiklik ve sonlandırma ile ilgili önemli bilgilendirme yazısı