İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
27 Aralık 2021

Dursun KANBUR
Görev
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Adil DEMİR
Görev
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Ali AKKAYA
Ali AKKAYA
Görev
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Neslihan BAŞARAN
Neslihan BAŞARAN
Görev
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Emine SERTOĞLU AL
Emine SERTOĞLU AL
Görev
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Yasemin KARATAŞ
Görev
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı