Refakatçi Politikası
31 Ekim 2017

  1. Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği, hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
  2. Refakatçi, vizit ve tıbbi bakım uygulamaları dışında hastanın yanında bulunabilir.
  3. Refakatçi için bir refakatçi kartı verilir. Hastane personelinin sizi tanıması açısından refakatçi kartını takmanız gerekmektedir.
  4. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım edebilir.
  5. Refakatçi, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
  6. Bazı kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde refakatçi uygulaması yoktur.