T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Directorate of HealthCare Services


Zahide Cebeci
Zahide Cebeci
Duty
Director of Healthcare Services
Melek Kocer
Melek Koçer
Duty
Vice Director of Healthcare Services
Yildiz Emanet
Yıldız Emanet
Duty
Vice Director of Healthcare Services