T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Hastanemizde 2019 İlk 6 Aylık Kalite ve Verimlilik Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır.