Program Yöneticisi Kanaat Formları
02 Nisan 2024

Eğitim Sorumlusu altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini belgesi ve gerekçesiyle birlikte yazılı olarak oluşturur ve bu değerlendirme, kurum eğitim sorumlusu tarafından onaylanır. Altı aylık dönemlerin hesaplanmasında uzmanlık eğitimine başlanılan tarih esas alınır. (Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği m. 17)

Program Yöneticisi Kanaat Formlarının, yıllık 2 dönem halinde 1. Dönem Haziran, 2. Dönem ise Aralık ayında Eğitim Sorumluları tarafından her Asistan için ayrı ayrı doldurulup imzalanarak hastanemiz Personel Servisine ulaştırılmak üzere teslim dilekçesinin ekinde kapalı zarf içerisinde Evrak Kayıt Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kanaat Formu Teslim Dilekçesi için tıklayınız.

Güncel Program Yöneticisi Kanaat Formu için tıklayınız.