Tez Savunma Sınavı
04 Nisan 2024

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği m.19;
"(4) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde, kurum içinden ya da dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere eğitim sorumlusuna teslim edilir. Tezin bu süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda tez danışmanı ile uzmanlık öğrencisi yazılı olarak uyarılır.

  (5) Jüri en geç bir ay içerisinde tezi inceler, uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını sözlü olarak yaptırır ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile eğitim sorumlusuna bildirir.’’ hükümleri gereğince Tıpta Uzmanlık Tezi Savunma Sınavları başvurularının, süresi içinde başlatılması ve yine ilgili madde hükümleri gereğince sınavın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Şunlardır:

  1. Turnitin.com’a tezin yüklenmesi, akabinde sistemden alınacak çıktılar.
  2. Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu
  3. İntihal Raporu (Turnitin çıktılarına göre doldurulacaktır.)

*Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız.
*İntihal Raporu için
tıklayınız.

Belgeler hazırlanarak Evrak Kayıt Birimine teslim edilecektir. Evrak Kayıt Birimine teslim edilen başvuru belgeleri, Hastanemiz Eğitim Planlama Kurulu tarafından onaylanacak, sonrasında Hastanemiz Personel Servisi tarafından jüri üyelerine davet yazıları yazılacaktır. Asistanlar davet yazıları ile birlikte jüri üyelerini davet edeceklerdir.

*Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu için tıklayınız.
*Tıpta Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu (her jüri üyesi birer tane dolduracaktır) için tıklayınız.

Tez Savunma Sınavı Sonrası Personel Servisine Teslim Edilecek Belgeler Şunlardır:

*Tez Veri Giriş Formu (Ulusal Tez Merkezinden giriş yapılıp formun doldurulup çıktı alınması gerekmektedir.)
*2 adet tez CD’si (Tezler, her iki CD’ye de PDF ve WORD formatında yüklenecektir. Yüklenen tezlerde ıslak imza, özgeçmiş, tez konusu onay formu, etik kurul kararları, kişisel bilgi (mail, telefon, doğum yeri, doğum tarihi iş ve ev adresi vb.) ve ek kısımları olmayacaktır.)