Sağlık Turizmi
20 Kasım 2019

Sorumlu Doktor:  Uzm. Dr. Nermin Gürel

Telefon: 0212 314 55 55 - 5793

Email:nermin.gurel@saglik.gov.trORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ

Kliniğimiz, 1971'den bu yana İstanbul ili Avrupa yakasında üst düzey hizmetler sunmaktadır. Kliniğimiz, hem rutin hem de karmaşık kas-iskelet sistemi problemlerini tedavi etmeye odaklanmakta ve bu da hastalar için daha yüksek yaşam kalitesi sağlamaktadır. 
Temel görevimiz kanıta dayalı tıp temelli ve kaliteli kas-iskelet sistemi bakımı sağlamaktır. Ekibimiz hasta memnuniyetine odaklanan, güncel tıbbi gelişmeleri ve tedavi prensiplerini takip eden deneyimli cerrahlardan oluşmaktadır. Özel bakım alanları genel ortopedi, yetişkin yeniden yapılanma / artrit, ayak ve ayak bileği, kırılma problemleri, el ve üst ekstremite, onkoloji, pediatrik ortopedi, ayak hastalıkları, omuz dirsekleri, omurga ve spor hekimliğini içermektedir. Ameliyathanelerde modern ve ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazlar kullanılmaktadır ve sterilizasyon düzeyi Avrupa standartlarındadır.

Doç. Dr. Süleyman Semih Dedeoğlu


GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

Girişimsel Radyoloji bölümümüzde ayda 700 hasta 3 USG ve bir anjiyografi cihazı ile muayene edilmekte ve tedavi edilmektedir.
Girişimsel radyoloji ünitemizde 3 girişimci radyolog, 6 hemşire ve 3 radyoloji teknisyeni günlük 40 hastaya hizmet vermektedir. Biyopsi yapılan hastaların sonuçları patoloji laboratuvarına bağlı olarak 10-12 gün sonra verilir. Anjiyografi kullanırsak, hastalar aynı gün sonuç alabilir.

Kliniğimizde Müdahale Prosedürleri:
Non-Vascular

   1. Tiroid Biyopsisi
   2. Paratiroid ve Tiroid Yıkama
   3. Karaciğer biyopsisi (parankim / kitle)
   4. Tükürük Bezleri Tümoral Kitle Biyopsisi
   5. Yumuşak Doku Kitle Biyopsi
   6. Transtorasik Akciğer Biyopsisi (CT / USG rehberli)
   7. Parasentez-Torasentez-Plörodez
   8. İntraabdominal / Boyun / Aksiller / İnguinal Lenfadenopati FNAB ve Tru-cut Biyopsi
   9. Çölyak Ganglion Bloğu
   10. Abse Drenajı
   11. Karaciğer / Renal Mikrodalga (MW) ve Radyofrekans (RF) Ablasyon Tedavileri
   12. Biliyer Drenaj İşlemleri (Perkütan Kolestostostomi-Perkütan Transhepatik   Kolanjiografi)
   13. Biliyer Stent
   14. Perkütan Nefrostomi
   15. Meme Kütlesi Biyopsisi ve Meme Kanserinde Perkütan İşaretleme

Vascular

   1. Tüm Teşhis Anjiyografileri (Beyin DSA / Aortografi vb.)
   2. TACE (Transarterial Kemoembolizasyon)
   3. TARE (Transarterial Radyoembolizasyon)
   4. Perkütan / Endovasküler Hemanjiyom Tedavileri
   5. Karotis ve Periferik Vasküler Stent ve Balon Dilatasyonu
   6. İnme Tedavileri (Mekanik Trombektomi)
   7. Radyolojik GIS Kanama İşlemleri (Endovasküler Tedaviler)
   8. Akut Bağırsak İskemisinin Tedavileri (Endovasküler Revaskülarizasyon)
   9. Kemoterapi için Kateter Takılması
   10. Hemodiyaliz ve CVP Kateter Yerleştirme
   11. Kist Hidatik Tedavileri (PAİR)
   12. Varis Tedavileri - EVLA (Endovenöz Lazer Ablasyonu)


Doç Dr. Hakan Önder     Uzm. Dr. Serkan Arıbal