Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji Hastalıkları
30 Kasım 2022

Çocuk İmmünoloji ve Alerji

Klinik Hakkında


      Çocuk İmmünoloji ve Alerji bölümü 0-18 yaş aralığındaki hastaların bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen uzmanlık dalıdır.
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Hekimleri, 6 yıl tıp fakültesi, 4 yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı ve 3 yıl da Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümü’nde ihtisas yaparlar.

     Kliniğimizde alerjik nezle, alerjik olan ve olmayan bronşiyal astım, atopik dermatit ( egzema ), ürtiker ( kurdeşen ), besin, ilaç, böcek ve deri alerjileri,göz alerjisi ve anafilaksi ( ağır alerjik şok), bağışıklık yetmezliği ve sık hastalanan  çocukların tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. 2020 yılından itibaren eğitim kliniği olarak hizmet vermektedir.

     Hastanemiz Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği 1 Doçent , 2 Uzman hekim ile hizmet vermektedir. Hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi içerisinde 6 yataklı servisimiz bulunmaktadır.

      Alerjik hastalıkların teşhisinde kliniğimizde yapılan özellikli tetkikler :

Deri prick testi (Alerji Deri Testleri)
Yama testi (Patch test)
Spesifik IgE ( kanda alerji testi)
Besin Yükleme Testi (Oral provokasyon testi)
İlaç alerjilerine yönelik intradermal deri testi
İlaç yükleme testi (Oral provokasyon testi)
Solunum Fonksiyon Testi
Sık Hastalanan (tekrarlayan enfeksiyonlar geçiren) çocuklarda Humoral ve Hücresel Bağışıklık Sisteminin Değerlendirilmesi

Kliniğimizde uygulanan tedavi yöntemleri:
Korunma yöntemleri
İlaç tedavisi
Alerji aşı tedavisi (subkutan immünoterapi)
Akıllı ilaç uygulamaları

Kliniğe Nasıl Ulaşılır?

Kliniğimiz A Blok 2. Katta yer almaktadır