Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
30 Kasım 2022

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Klinik Hakkında:

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği resmi olarak Mart 2019 tarihinde kurulmakla birlikte Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinin açılmasından itibaren Çocuk Kliniğine bağlı ayrı bir servis olarak 45 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Kliniğimizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının devlet hizmet yükümlülüklerini tamamladıktan sonra girdikleri Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) ile başarılı olan ve kliniğimizi tercih eden uzman doktorlara yönelik Aralık 2019 tarihinden itibaren yan dal eğitimine de başlanmıştır. Eğitim süresi 3 yıldır. Hâlihazırda 1 doçent doktor ve 5 yan dal asistanı ile hizmet verilmektedir. Mesai saatleri içinde açık olan ve randevusuz da hizmet veren 1 adet poliklinik ve ayrıca 11 oda içerisinde 19 yataklı servisi ile hastalarımıza hizmet verilmektedir. Ayrıca hafta içi mesai dışında ve hafta sonları ile resmi tatillerde 7 gün 24 saat boyunca hastanemize başvuran ve çocuk enfeksiyon bölümünü ilgilendiren her türlü hasta tarafımıza danışılmakta, böylece hastalarımıza kesintisiz hizmet sunulmaktadır.


Özellikli Hizmetler:

Kliniğimizde; sık enfeksiyon geçiren çocukların takibi, uzamış-nedeni bilinmeyen-tekrarlayan ateş, solunum yolu enfeksiyonları (grip, nezle, otit, sinüzit, krup, bronşiolit, bronşit, pnömoni vb), mastoidit, menenjit, ensefalit, gastroenteritler, tüberküloz (verem), idrar yolu enfeksiyonları, deri-yumuşak doku-kemik-eklem enfeksiyonları (follikülitler, abseler, selülit, osteomyelit, septik artrit vb), çocukluk çağı döküntülü hastalıkları (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, 5. hastalık, 6. hastalık, el-ayak-ağız hastalıkları, kızıl vb), enfekte döküntüler (enfekte skabies vb), doğuştan gelen(konjenital) enfeksiyonlar (toksoplazma, CMV, HİV vb), bakteriyel hastalıklar (brucella, salmonella vb), viral hastalıklar (influenza, RSV, COVİD-19, öpücük hastalığı (EBV), Kırım Kongo kanamalı ateş vb), mantar hastalıkları (pamukçuk, candida vb), paraziter hastalıklar (sıtma, amip, kist hidatik, kıl kurdu vb) başta olmak üzere tüm enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri ile çocukluk çağı aşıları (rutin ve özel aşılar), riskli gruplarda aşılama ve bağışıklama konusunda hekimlere ve ailelere danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.Akademik kadro:

Doç. Dr. Adem Karbuz
Uzm. Dr. Didem Kızmaz İşançlı
Uzm. Dr. Önder Kılıçaslan
Uzm. Dr. Irmak Emre
Uzm. Dr. Leyla Beşel
Uzm. Dr. Çiğdem Kırmacı