Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı
04 Nisan 2024

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği m.20:

(1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek müfredatı belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili eğitim sorumlusu tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. On beş iş günü içerisinde sınav jüri üyeleri kurum eğitim sorumlusu tarafından belirlenir. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı, jürinin belirlenmesinden itibaren en geç otuz iş günü içerisinde yapılır. Kurum eğitim sorumlusu uzmanlık öğrencisine; sınav jürisini, tarihini ve yerini yazılı olarak bildirir. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavının süresi içerisinde tamamlanmaması halinde, Kurul tarafından 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası uyarınca karar verilebilir.

Uzmanlık Sınavı Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1- Uzmanlık Sınavı Başvuru Formu
*Uzmanlık Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız.

2- Eğitim Karnesi Fotokopisi
Belgeler hazırlanarak Evrak Kayıt Birimine teslim edilecektir. Evrak Kayıt Birimine teslim edilen başvuru belgeleri, Hastanemiz Eğitim Planlama Kurulu tarafından onaylanacak, sonrasında Hastanemiz Personel Servisi tarafından jüri üyelerine davet yazıları yazılacaktır. Asistanlar davet yazıları ile birlikte jüri üyelerini davet edeceklerdir.

*Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı tutanak örneği için tıklayınız.

Sınav Sonrası Personel Servisine Tescil İçin Teslim Edilecek Belgeler:

  1. 4 adet güncel fotoğraf
  2. TUS Yerleştirme çıktısı
  3. Kimlik Fotokopisi
  4. Harç Makbuzu (Vergi dairesinden uzmanlık için harç yatırılacaktır.)
  5. Tez Çalışmaları Takip Formu
  6.  
*Tez Çalışmaları Takip Formu için tıklayınız.