Anestezi Ve Reanimasyon
23 Mayıs 2024

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım YanDal Kliniği

Kliniğimizde ilk anestezi uygulamaları 1971 yılında başlamış olup, 1988 yılında SSK Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitim Kliniği olmuştur.

2007 Yılında Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitim Kliniği olarak adı değişmiştir. 2020 yılından itibaren sağlık hizmet ve eğitimine, hastanenin yeni ismi olan Sağlık Bakanlığı Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği olarak devam edilmektedir. Kliniğimiz anadalda asistan uzmanlık eğitimi 5 yıldır. 2019 yılında kurulan Yoğun Bakım Yan Dal Kliniğinde 3 yıl Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Eğitimi verilmektedir. Kliniğimizde 6 Eğitim Görevlisi, 17 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, 4 Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı, 2 Algoloji Yan Dal Uzmanı, 43 Anestezi ve Reanimasyon Asistanı ve 2 Yan Dal Asistanı görev almaktadır.

 

 

 

Anesteziyoloji Bölümü Tanı ve Tedavi Alanları

2. blok 2.katta bulunan 27 adet ameliyat salonu, 2. Kat 2. Blokta toplam 16 yataklı 2. Basamak, 1.Kat 1. Blokta 48 Yataklı 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile 24 saat hizmet vermektedir. Cerrahi girişim öncesi tıbbi değerlendirme amacıyla 3 Anestezi polikliniği bulunmaktadır. 3. Basamak Yoğun Bakım Hizmetleri (kliniğimizde; invaziv arteriyel monitorizasyon, santral venöz kateterizasyon, hemodiyaliz için kateter takılması, perkutan yöntemle trakeotomi açılması, ileri düzey kardiyak monitorizasyon, serebral monitorizasyon, ultrasonografi eşliğinde tanısal ve girişimsel işlemler, bronkoskopi uygulanmaktadır. Ayrıca sürekli hemodiyafiltrasyon ve ECMO kliniğimizde uygulanabilmektedir).

Her türlü santral blok (Spinal, Epidural, Kombine spinal-epidural bloklar, kaudal blok) ve periferik sinir blok uygulamaları ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ürolojik Cerrahi

Genel Cerrahi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi,

Kalp Damar Cerrahisi

Pediatrik Cerrahi Jinekolojik Onkoloji

Göz

Kulak Burun Boğaz

Göğüs Cerrahisi bölümlerinde anestezi uygulamaları yapmaktadır.

Algoloji Ünitesi

Algoloji ünitemiz rutin poliklinik hizmeti vermekte ve sıklıkla Migren Ağrıları, Kanser Ağrıları, Eklem Ağrıları, Trigminal Nevralji Ağrıları, Miyofasiyal Ağrıları olan hastalar algoloji polikliniğimize başvurmaktadırlar.

Algoloji ünitemizde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra  Sinir Blokları, Kuru İğneleme, Tetik Nokta Enjeksiyonları, Eklem İçi Enjeksiyonlar ve  Radyofrekans işlemleri gibi girişimsel ağrı tedavi yöntemleri  USG eşliğinde uygulanmaktadır.  Ayrıca ameliyathane ortamında floroskopi eşliğinde Epidural Enjeksiyonlar, Faset Eklem, Sakroiliyak Eklem Radyofrekans Uygulamaları, Perkütan Faset Sinir, Supraskapular Sinir ,Dorsal Root Gangliyonu, Spenopalatin Gangliyon, Stellat Gangliyon , Trigeminal veya Gasser Gangliyon Radyofrekans Nörotomi İşlemleri ve Spinal Kord Stimulasyonu (omurilik pili ) uygulaması  yapılabilmektedir.

 

Ameliyathane Dışı Üniteler

Erişkin ve Çocuk Endoskopi

MR üniteleri

Girişimsel Radyoloji

Kadın Doğum   

Anjiografi başta olmak üzere tanısal ve tedavi edici girişimlerin yapıldığı ünitelerde anestezi uygulamaları yapılmaktadır.

Klinikte Görevli İdareciler ve Eğiticiler:

Prof.Dr.Namigar Turgut ( Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu )

Prof.Dr. Kadriye Serap Karacalar (Eğitim Görevlisi)

Doç. Dr. Volkan Özen (Eğitim Görevlisi)

Doç. Dr. Mehmet Mutlu (Eğitim Görevlisi)

Doç. Dr. Seray Türkmen Kalyon (Eğitim Görevlisi)

Uz. Dr. Esra Akdaş Tekin (Başasistan)

Uz. Dr. Fethi Gültop (Başasistan)

Uz. Dr. Onur Okur (Başasistan)

Uzman Hekim:

Uz.Dr.Asime Ay

Uz.Dr.Aylin Yalçınkaya

Uz.Dr.Çağlayan Köksal

Uz.Dr.Tarkan Mıngır

Uz.Dr. Aslı Sevim Yıldız

Uz Dr.Sevim Çakır

Uz Dr.Zekeriya Ervatan

Uz.Dr.Nurcan Efe

Uz.Dr.Cem Topuz

Uz.Dr.Roza Elif Balan

Uz.Dr.Cengiz Polat

Uz.Dr.Meliha Kahraman Kart

Uz.Dr.Deniz Ayber Benk

Uz.Dr.Bilge Şencan Demir

Uz.Dr.Yücel Uzman

Uz.Dr.Siyami Far

 

Asistan Hekimler:

Dr.Münire Canan Çiçek

Dr.Gülsüm Aydın

Dr.Sena Bakmaz

Dr.Selin Bayraktar

Dr.Hakan Küçükkepeci

Dr.Sinan Mutlu

Dr.Gaye Şensöz

Dr.Blerta Krasniqi

Dr.Açelya Toprak

Dr.Özge Sayın Ayan

Dr.Hakan Oğuz

Dr.Simge Evren

Dr.Mert Bozdana

Dr.İrem Erkan

Dr.Mert Sayar

Dr.Duran Karakuş

Dr.Furkan Özel

Dr.Rıdvan Delikaya

Dr.Ahmet Darçın

Dr.Beyza Aydoğdu

Dr.Nilsu Gündüz

Dr.Bahar Özkan

Dr.Reyhan Küçük

Dr.Taylan Kırdan

Dr.Selman Bağışlar

Dr.Emre Korkmaz

Dr.Sümeyye Kankal

Dr.Melike Duman

Dr.İrem Çakır

Dr.Gamze Demir

Dr.Algan Turgut

Dr.Burak Çağrı Çevik

Dr. Hicret Sena Kaya

Dr. Ece Özcan

Dr.Betül Gözübüyük

Dr.Gökçen Şahin

Dr.Kübra Demir

Dr.Melek Şimşek

Dr.Muhammet Memduhoğlu

Dr.Rüveyde Uslu

Dr.Serencan Özalp

Dr.Abdulkadir Korkmaz

Dr.Ayşe Gül Demir
Yoğun Bakım Yandal Kliniği


Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Uzman Hekim

Prof. Dr. Namigar Turgut ( Yandal Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu )

Uz.Dr.Şule Vatansever

Uz.Dr.Mürşide Yıldız Genç

Uz.Dr.Rabia Sarı Küçük

Asistan Hekim:

Uz Dr. Kamuran Uluç

Uz.Dr.Merve Çolakoğlu

Algoloji Ünitesi

Uz.Dr.Ayşegül Bilen

Uz Dr.Özgür Şentürk