Asistan Başlangıç İşlemleri
02 Nisan 2024

TUS/YDUS sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili atamaya yetkili kuruma başvurur. Atamaya engel durumu olmayan adayların atama işlemleri kırk beş gün içinde tamamlanır. (Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği m.13)

Ataması tamamlanıp EKİP sistemine atamaları düşen uzmanlık öğrencileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62. Ve 63. Maddelerine göre hastanedeki görevlerine başlangıç yaparlar. Göreve başlamak için gerekli belgeler ile birlikte Personel Servisine başvurmaları gerekmektedir.

Göreve Başlangıç İçin Gerekli Belgeler:

  1. 2 adet fotoğraf
  2. TUS Yerleştirme Çıktısı
  3. Kimlik aslı ve kimlik fotokopisi
  4. Diploma aslı ve diploma fotokopisi
  5. Erkekler için askerlik durum belgesi
  6. Psikiyatrik Rapor (Açıktan atamalar için)
  7. Mal Beyannamesi (Açıktan atamalar için)