Rotasyonlar
02 Nisan 2024

Asistanlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18. Maddesine istinaden branşları dışında TUK’un belirlediği süreler ve eğitim dalları dahilinde Eğitim Sorumlularının onayladığı tarihlerde başka eğitim dallarında rotasyon eğitimi yaparlar. (Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği m.18)

Bu madde gereğince Asistanlar, TUK tarafından belirlenen zorunlu rotasyon dalının hastanemizde kliniği bulunması halinde hastanemizde (iç rotasyon), bulunmaması durumunda ise başka kurumlarda rotasyon eğitimlerini tamamlarlar. (dış rotasyon)

İç Rotasyon Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
Dış Rotasyon Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Rotasyon başvuru dilekçeleri, doldurulup imzalanarak Hastanemiz Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir. Sonrasında Personel Servisine ulaşan iç rotasyon dilekçeleri sistemlere işlenmekte, dış rotasyon dilekçeleri ise üst yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulmaktadır.