Çocuk Cerrahi Ve Ürolojisi
30 Kasım 2022

Çocuk Cerrahi Ve Ürolojisi

Klinik Hakkında

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği, Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU’ nun 27.07.2020 tarihinde göreve başlamasından sonra 24/09/2020 tarihinde kurulmuştur. Kliniğimizde biri Prof. Dr. diğeri Doç. Dr. olmak üzere iki eğitim görevlisi, dört uzman, iki uzmanlık öğrencisi (asistan) ve bir çocuk ürolojisi yan dal uzmanlık öğrencisi (uzman-asistan) görev yapmaktadır. Dokuz hemşiremiz, dört temizlik personeli, bir klinik destek personeli ve bir klinik sekreterimiz görev yapmaktadır.

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine göre Genel Cerrahi, Patoloji, Anestezi, Ortopedi, Üroloji rotasyonları ile beş yıl süren tıpta uzmanlık eğitimi vermekteyiz. Her akademik yıl boyunca uzmanlık öğrencileri ve ilgili klinik eğitim görevlileri ve uzmanları katılımı ile her Çarşamba ve Cuma saat 08:00-09:00 arasında eğitim toplantıları (seminer, olgu sunumu, mortalite, morbidite) düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca haftalık ve aylık olarak Pediatrik Onkoloji, Pediatrik Endokrinoloji, Pediatrik Nefroloji, Pediatrik Acil ve Yoğun Bakım, Pediatrik Gastroenteroloji konsey toplantıları yapılmaktadır. 

 

Acil ve elektif hastalar için iki ameliyathanemiz, bir Çocuk Cerrahisi Polikliniğimiz, haftada 2 gün (Pazartesi-Çarşamba) Çocuk Ürolojisi Polikliniğimiz, 20 yataklı (12 yatak 2 kişilik odalar, 8 yatak koğuş-Günübirlik) servisimiz ile hizmet vermekteyiz.

Kliniğimizde yapılan özellikli ameliyatlar aşağıdaki gibidir:

Yenidoğanların doğumsal anomalilerinin cerrahisi; yemek borusunun yokluğu (Ösefagus atrezisi), akciğerlerin kistik hastalıkları, mide çıkışında ve ince barsaklarda tıkanıklığa yol açan gelişim bozuklukları (intestinal atrezi), kalın barsağın gelişim kusuruna bağlı tıkanıklığa yol açan hastalıklar (Kolonik-anal atrezi, Hirschsprung Hastalığı), Doğumsal karın duvarı yokluğu (Gastroşizis, omfolosel)

Pediatrik onkolojik hastalıkların cerrahisi; Teratom, Nöroblastom, Wilms tümörü, yumuşak doku tümörleri, over ve testis tümörleri, karaciğer kitleleri (Hepatoblastom, hepatosellüler karsinom)

Pediatrik gastroentero-hepatik cerrahi; safra kesesi ve safra yollarının konjenital yokluğu (Bilier atrezi) Safra yollarının kistik dilatasyonu (Koledok kisti) Karaciğer kist hidatiği, meckel divertikülü, Urakal Kist Sinus

Pediatrik Baş Boyun Hastalıkları Cerrahisi; Tiroglossal duktus kisti, brankial kist-sinus, trakeostomi, tanısal bronkoskopi 

Pediatrik Üst ve Alt Üriner Sistem Cerrahisi; idrar yollarında üst üriner sisteme reflü (vezikoüreteral reflü), üreterin böbrek çıkımında yada mesaneye giriminde darlık (üreteropelvik darlık, üreterovezikal darlık), Mesane büyütülmesi (Nörojen mesane- Mesane Augmentasyonu), doğuştan karın duvarının yokluğuna bağlı mesanenin,mesane boynunun ve genital yapıların gelişmemesi (Ekstrofia vezika, ekstrofia kloaka) endokrin cerrahisi ve cinsiyet gelişim bozukluğuna bağlı ürogenital sistem anomalilerin düzeltilmesi işlemleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulanmaktadır. Ayrıca Pelvik Taban Merkezi ve Böbrek Nakil Merkezi Prof Dr Ali İhsan DOKUCU’nun başkanlığında hizmet vermektedir.