T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Hastanemizde 2019-2020 Akademik Eğitim Yılı Açılış Töreni Gerçekleşmiştir


        Hastanemizde 2019-2020 Akademik Eğitim Yılı Açılış Töreni gerçekleşmiştir.

        Açılışa;

 

  •         TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Uzm. Dr. Şenel YEDİYILDIZ
  •         İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
  •         Personel Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halim ÖZÇEVİK
  •         Kamu Hastaneleri-4 Başkanı Prof. Dr. Hakan GÜVEN
  •         SBÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
  •         Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga ADAŞ
  •         Başhekimimiz Prof. Dr. Hakan GÜRBÜZ katılmıştır.
  •