T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Varsa İş Sağlığı Güvenliği Sertifikası
  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli Sağlık Kurulu raporu
  • Öğrenci Belgesi
  • Sigorta çıktısı
  • Aşı kartı