Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler
13 Ekim 2022

STAJA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN EVRAKLAR

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. İş Sağlığı Güvenliği Eğitimini Aldığına Dair Belge
 3. Öğrenci Belgesi
 4. Okul ve Öğrenci Tarafından İmzalanmış Staj Sözleşmesi
 5. Sigorta Çıktısı
 6. Hastanenin Kurum Hekimliğinden alınmış tek hekim raporu

                   

              Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

 • Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,
 • HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, a nti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
 • Akciğer grafisi, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkikler istenebilir.
 • Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı.

   

   

 1. Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler

Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi.

Yeni doğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere tetkiklere ek olarak

Hepatit A ve su çiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) markerları bakılması.

Yoğun bakım ve İmmün Süpresif Hastaların bulunduğu bölüm (Hemotoloji ve organ nakli)

öğrencilerinden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere ek olarak Su çiçeği (Anti VZV IgG) markerları.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere ek olarak

Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları