Kliniklerimiz
29 Temmuz 2022

ACİL SAĞLIK HİZMETİ
ACİL SERVİS ÇOCUK
ACİL SERVİS YETİŞKİN

KLİNİKLER
ADLİ TIP
AİLE HEKİMLİĞİ
ALGOLOJİ
ANESTEZİ VE REANİMASYON
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ÇOCUK CERRAHİ VE ÜROLOJİSİ
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ
ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
ÇOCUK METABOLİZMA HAST
ÇOCUK NEFROLOJİSİ
ÇOCUK NÖROLOJİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK ÜROLOJİSİ
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
DİYALİZ ÜNİTESİ
ENDOKRİNOLOJİ
ENDOSKOPİ ÜNİTESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ERİŞKİN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
GASTROENTEROLOJİ
GENEL CERRAHİ
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
HEMATOLOJİ ÇOCUK
HEMATOLOJİ ERİŞKİN
İÇ HASTALIKLARI
İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
İSLAB-3 BÖLGE LABORATUVARI
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KALP DAMAR CERRAHİSİ
KARDİYOLOJİ
KULAK BURUN BOĞAZ
NEFROLOJİ
NEONATOLOJİ
NÖROLOJİ
NÜKLEER TIP
ORGAN NAKLİ KLİNİĞİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PERİNATOLOJİ
PLASTİK CERRAHİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
RADYOLOJİ
ROMATOLOJİ
SAĞLIK KURULU
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ GENETİK
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ ONKOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİ
ÜROLOJİ
YANIK TEDAVİ HİZMETİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
GENEL YOĞUN BAKIM 1
GENEL YOĞUN BAKIM 3
GENEL YOĞUN BAKIM 4
KORONER YOĞUN BAKIM
KVC YOĞUN BAKIM
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 1
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 2
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 3