Genel Cerrahi
31 Ocak 2023

Genel Cerrahi

 

Genel Cerrahi Kliniği hastanenin kuruluşu olan 1971 yılından beri eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir. Genel Cerrahi asistanlık eğitim süresi 5 yıldır. Akademik kadroda 3 Profesör, 7 Doçent, 20 Uzman Hekim bulunmaktadır.

Başlangıçta, branş ayrımı olmaksızın hizmet veren 5 ayrı cerrahi kliniği,2005 yılında tek bir yönetim altında birleştirilmiştir. Daha sonra dünyadaki gelişmelere paralel olarak ileri tıbbi hizmetlerin ve uygulamaların dünya standartlarında gerçekleştirilebilmesi için 4 branşta hizmet veren birimlere ayrılmıştır. Hekimlerimiz sadece kendi çalıştıkları birimde hizmet vermekte olup asistanlarımız ise eğitim süresince bu birimlerde rotasyon yapmaktadırlar. Böylelikle ilgili branş alanında bilgi birikimi ve tecrübenin artırılması ile ileri tıbbi uygulamaların yapılmasının önü açılmıştır. Birimlerimiz;

1. Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Cerrahisi Birimi (GİS)

2. Meme ve Endokrin Hastalıkları Cerrahisi Birimi (MEME-ENDOKRİN)

3. Hepatopankreatobilier Sistem Hastalıkları Cerrahisi Birimi (HPB)

4. Travma ve Acil Cerrahi Hastalıklar Birimi (ACİL)

 

GİS Birimi Çalışma Alanları ve Kadrosu;

Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak hastalıkları cerrahisi, rektum ve anal kanalın iyi huyu ve kötü huylu hastalıklarının tedavileri yapılmaktadır. Ameliyatlar hem geleneksel açık yöntemle, hem de laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirilmektedir.

GİS birimi yönetimindeki Endoskopi Ünitesinde, üst ve alt sindirim sistemi endoskopik işlemleri ve uygulamaları (özofagoskopi-gastroskopi, sigmoidoskopi,kolonoskopi) yapılmaktadır. Endoskopik işlemler; sedasyon adını verdiğimiz ilaçlarla hastaların rahatlatılması veya genel anestezi ile tamamen uyutulması sağlanarak yapılmaktadır. GİS biriminde görevli hekimlerimiz aynı zamanda Endoskopi Ünitesinde de görev yapmaktadırlar.

Ayrıca, birimde tedavi görecek hastaların, tedavi planlarının yapıldığı GİS Konseyi haftada bir çarşamba günleri; Genel Cerrahi, Medikal Onkoloji; Radyasyon Onkolojisi ve Radyoloji uzmanlarının katılımı ile toplanmaktadır.

Kadro;

Prof. Dr. Hakan Güven

Prof. Dr. İsmayil Yılmaz

Doç. Dr. Sedat Kamalı

Op. Dr. Giray Yavuz

Op. Dr. Fazıl Sağlam

Op. Dr. Ali Alemdar

Op. Dr. Cemal Ulusoy

Op. Dr. Türker Acehan

 

Meme-Endokrin Birimi Çalışma Alanları Kadrosu;

Meme hastalıkları; meme kanseri ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının cerrahi tedavileri,

Tiroid ve Paratiroid hastalıkların cerrahi tedavileri

Böbrek üstü bezi ve dalak hastalıklarını cerrahi tedavileri, gerçekleştirilmektedir.

Ameliyatlar, açık yöntemlerle olduğu gibi laparoskopik (kapalı) yöntemle de yapılmaktadır.

Meme-endokrin biriminde tedavi görecek hastaların, tedavilerinin planlandığı meme konseyi ve endokrin konseyi, her hafta çarşamba günleri; Genel Cerrahi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi; Radyoloji ve Endokrinoloji uzmanlarının katılımı ile yapılmaktadır.

Kadro;

Prof. Dr. Orhan Yalçın

Doç. Dr. Semra Günay

Doç. Dr. Arzu Akan

Doç. Dr. Uğur KESİCİ

Op. Dr. Orhan Yılmaz

Op. Dr. Mahmut Hakan Yalman

Op. Dr. Ramazan Hatay

Op. Dr. Özgür Yüzer

Op. Dr. Mukaddes Demiray

 

HPB Birimi Çalışma Alanları ve Kadrosu;

Karaciğer hastalıkları cerrahi tedavileri.

Safra kesesi ve safra yollarının iyi huylu ve kötü huylu hastalıklarının cerrahi tedavileri. Taşa bağlı safra kesesi ameliyatları standart olarak Laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılmaktadır.

Pankreasın kötü huylu ve iyi huylu hastalıklarının cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

Birimin yönetiminde çalışan ERCP Ünitesi’nde safra kanalına düşmüş taşların çıkarılması, safra yollarının kanser veya başka nedenlerle tıkanması durumlarında; tanı ve tedavi, stent yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

Kadro;

Op. Dr. Ayhan Özsoy

Doç. Dr. Dursun Özgür Karakaş

Op. Dr. Selahattin Karaca

Op. Dr. Mehmet Emin Gürbüz

Op. Dr. Yaşar Doğan

Op. Dr. Hasan Tok

Op. Dr. Nazım Öztürk

ERCP Ünitesi kadrosu;

Op. Dr. Mehmet Emin Gürbüz

Op. Dr. Berk Gökçek

Doç. Dr. Dursun Özgür Karakaş

 

Acil Birimi Çalışma Alanları ve Kadrosu;

Travma ve acil hastalık nedeniyle hastanemize müracaat eden hastaların tetkik ve tedavileri, ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca, acil biriminde; karın ve kalça bölgesinin iyileşmesi güç olan ve özel ekipman gerektiren açık yaraların tedavisi ile, kapanması gecikmiş barsak fistüllerinin tedavisi de yapılmaktadır.

Kadro;

Doç. Dr. Seracettin Eğin

Doç. Dr. Semih Hot

Op. Dr. Metin Yeşiltaş

Op. Dr. Berk Gökçek

Op. Dr. Mehmet Güray Duman

Op. Dr. Aylin Arslan

Fıtık (kasık fıtıkları, karın duvarı ameliyat yarası fıtıkları),kıl dönmesi (Pilonidal sinüs- kist) ve diğer küçük ameliyatlar her üç birimimizde de yapılmaktadır.

Polikliniklerimiz;

Genel Cerrahi Polikliniği

Meme Polikliniği

Tiroid Polikliniği

GİS polikliniği

Karaciğer Polikliniği, adı altında her gün 10 odada hizmet vermektedir.
 

Nasıl muayene olurum?

Merkezi Hasta Randevu Sistemi(MHRS)’ni kullanarak, telefon(Alo 182) ya da internet(www.mhrs.gov.tr) vasıtasıyla poliklinik için randevunuzu alabilirsiniz. Ayrıca acil durumlarda günün herhangi bir saati hastanemiz Acil Servisi’ne başvurabilirsiniz.