Kalp Damar Cerrahisi
30 Kasım 2022

Kalp ve Damar Cerrahisi

Klinik Hakkında

     Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kalp Merkezi uzun yıllardır bulunduğu bölge ve Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen hastalara hizmet vermektedir. Ayrıca 2018 yılından bu yana Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi (asistan doktor) eğitimi de sağlanan ünitede eğitim süresi 5 yıldır. Asistan doktor eğitimleri temel kalp ve damar hastalıklarının medikal, girişimsel ve cerrahi teorik dersler ile uzman veya akademisyen doktorlar eşliğinde pratik uygulamalarını kapsamaktadır.

      Kliniğimiz toplamda 2 Profesör, 1 Doçent, 7 Uzman Doktor ve 4 Asistan Doktor ile haftanın 7 günü 24 saat sürekli hizmet verebilmektedir. Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi 35 yatak, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ise toplamda 10 yatak (3 yatak negatif basınçlı izolasyon odası olmak üzere) kapasitelidir.  Konjenital kalp cerrahisi poliklinik ve cerrahi hizmetleri, kalp ve damar cerrahisinin yandal branşı olarak hastanemizde uygulanmaktadır.

      Özellikli hizmetler

    Kliniğimizde Kalp ve Damar Hastalıklarına dair güncel bütün uygulamalar hastalarımıza sunulmaktadır. Bunlar arasında erişkin hastalarda; koroner damar hastalıklarının tedavisi için bypass cerrahisi, edinsel veya romatizmal sebepli kapak hastalıkları için tamir ya da kapak değişimi (mekanik veya biyolojik) cerrahisi, aort damarının anevrizma veya diseksiyon hastalıklarının tedavisi için açık cerrahi veya endovasküler olarak aortanın tamiri (EVAR, TEVAR), karotis (şah damarı) arter hastalıklarının tedavisi için açık cerrahi ya da endovasküler yöntemlerle tedavisi, periferik arteryel hastalıkların tedavisinde açık ameliyatların (periferik bypass) yanında endovasküler (anjiyografik kapalı yöntemlerle) girişimsel tedaviler, venöz sistem hastalıklarının (varis için endovasküler radyofrekans ablasyon veya açık cerrahi, derin ven trombozunun veya venöz ülserin anjiyografik yöntemlerle tedavisi, rahim varislerinin endovenöz yolla koil-embolizasyon yöntemi ile kapatılması) tedavileri uygulanmaktadır. Hemodiyaliz bağımlı kronik böbrek yetmezliği hastalarında arteriyovenöz fistül oluşturulması (diyaliz makinesine daha güvenli bağlanabilmesi için) ameliyatları da yapılabilmektedir. Tüm bunların yanında kliniğimizde her türlü doğumsal kalp ve damar hastalıkları, prematüre yenidoğanlarda ve ileri yaş bebek ve çocuklarda başarı ile tedavi edilmektedir. Ayrıca 7/24 hizmet veren kliniğimizde her türlü kalp ya da damar yaralanmalarının acil müdahelesi yapılabilmektedir.

     Hastanemiz Kalp Merkezi erişkin hastaların yanında çocuklara ve yaşlılara yönelik bütün sağlık uygulamalarını, cerrahi ve endovasküler işlemleri de uygulayabilecek büyük bir uzmanlık, teknik donanım ve kapasiteye sahiptir.    

       Kliniğe nasıl ulaşılır?

       Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi 3. blok 4. katta,  Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi 1. blok 2. Katta, Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği 3. Blok -1. Katta yer almaktadır