Nükleer Tıp
30 Kasım 2022

Nükleer Tıp Kliniği

 

Klinik Hakkında

Hastanemiz Nükleer Tıp Kliniği, 1973 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi bünyesinde hizmetlerine başlamıştır. 1983 yılında tanısal görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra tedavi ünitesi de açılmıştır. 1991 yılında Nükleer Tıp dalında ihtisas verme yetkisi alan kliniğin ilk asistanları 1992 yılında göreve başlamıştır.  Klinikte asistan eğitim süresi iç ve dış rotasyonlarla birlikte 4 yıl olup, bu süre boyunca asistanlara seminer ve derslerle teorik; rapor yazımı ve hasta başı çalışmalarıyla pratik eğitim verilmekte; asistanların yurt içi ve yurt dışı kongrelere aktif katılımı sağlanmaktadır. Kliniğimizde 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Eğitim görevlisi ve 5 uzman doktor görev yapmaktadır. Kliniğimiz hafta içi saat 8:00/15.30 saatleri arasında görüntüleme ve tedavi hizmetleri vermekte, ancak acil durumlarda mesai saatleri dışında da 7/24 görüntüleme yapılabilmektedir. Tedavi ünitemizde 5 adet yatak bulunmaktadır.

Kliniğimize Türkiye’deki tek Dijital PET/BT cihazı 2020 yılında kurulmuştur. (GE-2020)

Bunun dışında mevcut olan cihazlarımız şunlardır;

1 adet SPECT/BT (MEDİSO-2015)

1 adet SPECT/BT (GE-2010 )

1 adet SPECT ÇİFT başlı gama kamera (GE-2010)

1 adet SPECT çift başlı gama kamera(SIEMENS-1999)

1 Adet gama kamera tek başlı gama kamera(SIEMENS-1999)

1 Adet  Uptake cihazı (Epsilon-2003)

2 Adet USG (GE-PHILIPS)

2 Adet GAMA PROBE

 

Nükleer Tıp Kliniğimizde Yapılmakta Olan İşlemler

1) PET-BT görüntüleme

2) Tüm sintigrafik görüntülemeler

3) Radyonüklid Tedaviler

     - Radyoaktif I-131 ile Tiroid kanserleri ve hipertiroidi tedavisi

     - Radyosinevektomi

     - Samaryum veya Stronsiyum ile ağrı palyasyonu

     - I-131 MIBG tedavisi

     - Lutesyum-177 peptid bileşikleri ile prostat ve nöroendokrin tümör tedavileri

     . Y-90 SIR-Sphere ile karaciğer metastazlarının tedavisi

4) Gama-prob uygulamaları

   - Sentinal Lenf Nodu işaretlemeleri

   - Roll işaretleme

   - Lenf bezi Haritalama

5) USG eşliğinde tiroid ince iğne biyopsisi

6) Poliklinik Hizmetleri

   - Radyoaktif iyot tedavisi alan hastaların takibi

   - Radyoaktif tedavi hastalarının dozlarının hesaplaması

7) Tiroid Uptake çalışması

8) Radyonüklid Tedavilerde Dozimetre Hesaplanması

9) Radyasyondan Korunma Eğitimi

 

Kliniğe Nasıl Ulaşılır?

Kliniğimiz Onkoloji binası zemin katında ve eski Başhekimlik binasında hizmet vermektedir.