Radyasyon Onkolojisi
30 Kasım 2022

Radyasyon Onkolojisi

Klinik Tarihçesi

     Kliniğimiz, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sağlık Bakanlığı’na 2005 yılında devredilmesinden önce; 33 yıl süreyle SSK’nın tek onkoloji kliniği olarak hizmet vermiştir. Bu tarihten önce SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezi olarak bilinen merkezimiz, 2005 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı  Onkoloji Kliniği olarak çalışmasına devam etmiştir.

      1972 yılında önce SSK Beyoğlu, sonradan Okmeydanı Hastanesi hizmete girmiş, Nişantaşı’ndaki merkez buraya taşınmıştır. CO-60 teleterapi cihazı da kurularak 86 yataklı bir Radyoterapi Kliniği olarak çalışmaya başlamıştır.

     1974 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Kliniği’nden ayrılan ilk tıbbi onkoloji uzmanlarından Doç. Dr. Metin Aran, ilk Tıbbi Onkoloji Ünitesini yine bu merkezde  kurmuştur. 1977 yılında Fransa’dan dönen Dr. Oktay İncekara Okmeydanı Onkoloji Kliniği’ne atanmış  ve  kliniğimizde radyum iğneleri ile intersitisyal brakiterapi uygulamaya  ve yeni kurulan lineer akselaratör, bilgisayarlı planlama sistemi ve simülatör cihazları ile tedavi uygulamalarına başlamıştır.

    1982 yılında Uzm. Dr. Mustafa Ünsal, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ihtisası sonrası mecburi hizmet için atanmış 1986 yılında radyoterapi klinik şefi olduktan sonra kliniğimizde  1986 yılında 6 asistana uzmanlık eğitimine başlanmıştır.

      1988’de kliniğimize 2. CO-60 cihazı, 1992 yılında intrakaviter High Dose Afterloading Selectron cihazı ile brakiterapi uygulanmaya başlandı ve 1997 yılına kadar yılda 175 jinekolojik kanserli hasta tedavi edilmiştir. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredilen SSK Okmeydanı Hastanesi adı, Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişmiş, 2020 yılında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu  Şehir Hastanesi adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi  çatısı altına  alınmıştır.

 

     Klinik Hakkında

    Haftalık eğitim toplantılarının yanısıra  güncel  tedavi protokollerine uygun olarak karar alabilmek için  için yaklaşık 30 yıldır devam eden kemik tümörleri, 24 yıldır devam eden meme tümör konseyi ve 12 yıldır yapılmakta olan gastrointestinal tümör konseylerine son yıllarda oluşturulan multidisipliner jinekoloji, baş boyun, akciğer, ürogenital  tümör  konseyleri de eklenmiştir.

   Üç tane  Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Cihazı, 1 Cyberknife Radyoterapi Cihazı,  1 Afterloading İntrakaviter Brakiterapi Cihazı,  1 İntraoperatif Radyoterapi Cihazı, 3 Bilgisayarlı Planlama Sistemi, 2 Tomografi cihazı ile yaklaşık yılda  4000 hastaya tedavi uygulanmaktadır. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Merkezi Sinir Sistemi, Cilt Tümörleri, Baş Boyun Tümörleri, Meme Tümörleri, Gastrointestinal Sistem Tümörleri, Akciğer ve Toraks Tümörleri, Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Jinekolojik Tümörleri, Genitoüriner Sistem Tümörleri, Hodgkin Ve Hodgkin Dışı Lenfomalar,Primeri Bilinmeyen Tümörler,Pediatrik Tümörler, Palyatif Tedaviler ve Benign Hastalıklarda Tedavi uygulanmaktadır. Asistan eğitim süresi 5 yıl olup halen 12 asistan doktor eğitimine devam etmektedir.

    Akademik kadroda 1 Doçent Doktor, 3 Başasistan olmak üzere toplam 13 Uzman görev yapmaktadır.  Radyasyon Onkolojisi Kliniğimizde hergün düzenli olarak poliklinik hizmeti verilmektedir. Klinikte 14 yataklı servisimizde 7/24 hastaların tedavileri devam etmektedir.

Kliniğimizde; IGRT(Görüntü Eşliğinde Radyoterapi), Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi, 3 boyutlu Konformal Radyoterapi, Stereotaktik Radyocerrahi (SRS), Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT), Dört boyutlu Radyoterapi (4DCT), Brakiterapi teknikleri kullanılmaktadır.

 

    Özellikli Hizmetler

Bölüm içi ve multidisipliner toplantılar sonucunda;

-   Meme / Jinekolojik Kanserler

-  Baş –boyun / Akciğer- Toraks Tümörleri / Cilt Tümörleri / Yumuşak Doku – Kemik Tümörleri / Lenfoproliferatif hastalıklar                                                             

-  Gastrointestinal / Ürogenital Sistem Tümörleri  olmak üzere 3 ana grupta, her hastaya özel tedavi planlama kararı verilerek titizlikle tedavileri gerçekleştirilmektedir