Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
30 Kasım 2022

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Klinik Hakkında:

Yatan hasta bölümleri Büyük Çocuk Servisi, Süt Çocuğu Servisi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Hematoloji, Çocuk Allerji, Çocuk Kalp Hastalıkları ; Çocuk Yoğun Bakım, üç ayrı Yenidoğan Yoğun Bakım (1.2. Ve 3. Düzey), Doğumhane içindeki Yenidoğan bölümü olmak üzere pek çok ayrı bölümden oluşmaktadır.

Ayaktan hasta hizmeti verilen bölümler ise Çocuk Acil Polikliniği, Genel Çocuk, Sağlam Çocuk  Poliklinikleri, Pediatrik Preoperative Değerlendirme ve Heyet Poliklinikleri, Yandal Polikliniklerini  (Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Enfeksiyon, Pediatrik Endokrinoloji, Pediatrik Allerji, Adolesan Çocuk Polikliniği,  Pediatrik Nefroloji ve Böbrek Nakli Polikliniği, Pediatrik Gastroenteroloji, Pediatrik Metabolizma, Pediatrik Kardiyoloji  poliklinikleri, Prematüre Takip ve Yenidoğan Polikliniği) içermektedir. Pediatrik Enfeksiyon ve Pediatrik Allerji klinikleri ayrıca yandal eğitimi de vermektedir.

 

 

Özellikli Hizmetler

Pek çok yandala ait girişimsel ve spesifik işlemler (endoskopi, hepatic, renal ve kemik iliği biyopsileri, kardiyak kateterizasyon ve angiografiler, transfüzyon ve ayaktan kemoterapi işlemleri, metabolik enzim infüzyonları, kateter takılması, diyazli ve plasmaferez işlemleri), testler (ilaç allerjileri dahil her türlü alleri testleri, endokrinolojik testler,ekokardiyografik inceleme, metabolizma testleri ) kliniğimiz bünyesinde yapılabilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 9 Öğretim Üyesi 18 Uzman Hekim görev almaktadır. Üç  Çocuk Gelişim Uzmanı, Pediatrik Diyetisyenimiz, çok sayıda yandal ve genel pediatri asistanlarımız da  hizmete katkı vermektedir.