İç Hastalıkları
30 Kasım 2022

İç Hastalıkları

Eğitim süresi: 4 yıl

Eğitim faaliyetleri:

Öğretim elemanı yönetiminde günlük hasta başı vizitler.

Her hafta Salı ve Perşembe günleri eğitim sunuları (öğretim elemanları, uzmanlar ve uzmanlık eğitimi öğrencileri tarafından yapılır.)

Standart rotasyonlara ek olarak, nefroloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, hematoloji, onkoloji, romatoloji, allerji polikliniklerinde uzman hekim ile birlikte hasta değerlendirme.

Yılda tercihen en az iki kongre katılımı.

Akademik kadro;

2 Profesör

6 Doçent

3 Başasistan

11 Yan Dal Uzmanı

12 Ana Dal Uzmanı

62 İç Hastalıkları uzmanlık eğitim öğrencisi.

Kliniğimiz ve diyaliz ünitemiz 7/24 hizmet vermektedir.

Yatak Sayısı

95 İç Hastalıkları

10 Nefroloji

10 Hematoloji

24 Tıbbi Onkoloji

Yan dallar

 Nefroloji

Gastroenteroloji

 Endokrinoloji

 Hematoloji

 Onkoloji

 Romatoloji

 Allerji

 

Özellikli hizmetler

Hemodiyaliz

Periton diyalizi

Böbrek nakli

Endoskopi

Endoskopik girişimsel işlemler

Endoskopik ultrasonografi

Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi

Kemoterapi

Alerji deri testleri

İmmunoterapi

Solunum fonksiyon testi

Acth supresyon testi

Kliniğimize ulaşım

İç Hastalıkları Kliniğimize 7. kat 3-4-5 bloklarından ulaşılabilir.