Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
30 Kasım 2022

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Klinik Hakkında

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının Yan Dalı olan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı eğitimi ülkemizde ilk defa 2011 yılında yapılan ‘Yan dal Uzmanlık Sınavı’ sonrasında verilmeye başlanmıştır. Yan dal eğitimi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı’nda eğitim almış ve uzmanlaşmış Kadın Doğum Hekimlerinin daha sonra yan dal sınavında başarılı olarak yan dal eğitimi almaya hak kazanmaları ve bu alanda klinikte aktif üç yıllık eğitim almaları sonucunda gerçekleşmektedir. Kadın Doğum Uzmanı olan bir hekim eğer Jinekolojik Onkoloji alanında yan dal eğitimi alıp uzmanlaşırsa Jinekolojik Onkolog olarak isimlendirilmektedir. Jinekolojik Onkologlar, kadın üreme sistemindeki kanserlerin teşhisine ve tedavisine entegre bir yaklaşım sunar. Kadın üreme organlarında; yumurtalıklar (over), rahim ağzı (serviks), rahim (uterus), vajen girişini sınırlayan vulva, tubalardan kaynaklanan kötü huylu (malign) ve kötü huylu hastalıklara dönüşme riski taşıyan hastalıkların tanı ve tedavisi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı tarafından incelenmektedir.

Hastanemizde, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği Prof. Dr. Özgür AKBAYIR tarafından 2020 yılında kurulmuştur. 2013 yılından itibaren Jinekolojik Onkoloji alanında yan dal eğitimi veren hocamızın halen Jinekolojik Onkoloji eğitim sürecinde olan dört yan dal asistanı bulunmaktadır.

Kliniğimizde jinekolojik kanserlerin tarama, tanı ve tedavisine yönelik çalışmalar multidisipliner yaklaşımla sürdürülmektedir.

Kliniğimiz 1 Profesör, 1 Yan Dal Uzmanı ve 4 Yan Dal Asistanı ile hafta içi her gün poliklinik hizmeti vermektedir. 11 yataklı kliniğimizde günde 2 major kanser ameliyatı yapılmaktadır. Hafta içi her gün Jinekolojik Onkoloji Polikliniği’nde hasta kabul edilmektedir. Başvuran hastalarımız randevulu/randevusuz ayırt edilmeksizin muayene edilmektedirler. Gerekli tetkikler Smear/HPV alınması ve takibi, ultrasonografi, kolposkopik muayene, kolposkopik biyopsi, servikal biyopsi, endometrial biyopsi ve endoservikal küretaj aynı gün yapılmaktadır.

 

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniğinde;

- Onkolojik danışmanlık,

- Tarama çalışmaları,

- Şüpheli jinekolojik hastaların ve diğer branş olgularının konsültasyonu ve ayırıcı tanısı,

-Jinekolojik Onkoloji vakalarının medikal ve cerrahi tedavisi,

-Üreme Sisteminin Preinvaziv-Borderline, invaziv kanserlerinin tedavisi,

-Ailesel kanserlerin tanısı, koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlar,

-Serviksin preinvaziv lezyonları için tanı ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Tarama Programları

Kanser için erken tanı ancak tarama programlarıyla mümkündür. Jinekolojik kanserlerin de ulusal ve uluslararası tarama programları mevcuttur. Ülkemizde serviks kanseri için ulusal tarama programı bulunmaktadır. Üreme çağındaki kadınlar için 2 çeşit tarama yöntemimiz vardır. HPV ve smear bazlı tarama yöntemleri kliniğimizde de uygulanan tarama yöntemleridir. Ayrıca aile Sağlığı Merkezlerinde de uygulanabilen bu tarama yöntemlerinde HPV pozitifliği veya smear anormalliği tespit edilirse kliniğimize ileri araştırma için yönlendirilebilir. İleri araştırma yöntemleri arasında kolposkopik muayene yer almaktadır. Bu şekilde preinvaziv hastalıkların tanı ve takibi kliniğimiz tarafından yapılmaktadır. Tarama programına dahil olan diğer grup ise genetik risk taşıyan popülasyondur. Ailesel meme-over kanseri riski taşıyanlar, BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu taşıyanlar, meme kanseri tanısı alanlar, endometrium kanseri riski olan ailesel kolon kanseri hastalar takip-tedavi amaçlı ve rutin jinekolojik muayeneleri için kliniğimize başvurmaktadırlar.

 

Tedaviler (Operasyonlar)

-Rahim Ağzı Preinvaziv Hastalıkları Operasyonları (Leep/Konizasyon)

-Rahim Kanseri Ameliyatları (Debulking)

-Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Ameliyatları (Radikal Histerektomi)

-Yumurtalık (Over) Kanseri Ameliyatları (Primer/İnterval Sitoredüktif Cerrahi)

-Karın Zarı Kanseri Ameliyatları

-Nüks Kanser Cerrahisi

-Total Pelvik Ekzenterasyon

-Rahim Duvarı Anormal Kalınlaşması (Endometrial Hiperplazi) Ameliyatları

-Radikal Vulvektomi ve İnguinal Lenfadenektomi

-Skinning Vulvektomi

 

Tümör Konseyi

Merkezimizde kadın organları kanserlerinin ameliyatlarının yanı sıra Jinekolojik-Onkoloji, Medikal Onkoloji (Kemoterapi Birimi), Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji ve Patoloji birimlerinin doktorlarının bulunduğu “kanser konseyleri” yapılmaktadır. Bu sayede ameliyat öncesinde, ameliyat sonrasında veya tekrarlayan hastalık varlığında (nüks hastalık) kapsamlı multidisipliner yönetim sağlanması hedeflenmektedir. Kliniğimiz total pelvik ekzenterasyon ameliyatının yapıldığı sayılı merkezlerden olduğu için tarafımıza başvuran veya konsülte edilen ileri evre kanserler ve nüks vakalar tümör konseyinde detaylı araştırılıp incelendikten sonra opere edilmektedir.

 

Hekimlerimiz:

Prof. Dr. Özgür AKBAYIR

Op. Dr. Tansel ÇAKIR

 

Yan Dal Asistanlarımız:

Op. Dr. Merve KONAL

Op. Dr. Alp Koray KİNTER

Op. Dr. Gülden TURAN

Op. Dr. Emine Ufuk BÜYÜKKAYA ÖCAL

 

Kliniğe nasıl ulaşılır?

Jinekolojik Onkoloji polikliniğimiz A poliklinik binası zemin katta hizmet vermektedir. Hastalarımız randevu alarak/almadan polikliniğimizde kabul edilmektedir. Yatan hasta servisimiz ana bina 6. kat 3. blokta bulunmaktadır.