Tıbbi Biyokimya
30 Kasım 2022

Tıbbi Biyokimya

 

Klinik Hakkında

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 1979 yılından itibaren tıpta uzmanlık eğitiminin verildiği bir eğitim kliniğidir. Eğitim kadromuzda eğitim görevlisi 3 doçent doktor bulunmaktadır. Kliniğimizde seminer günleri haricinde, makale saati toplantıları yapılmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencisi asistanlar rutin hizmette yer alarak, bilgi ve becerilerini geliştirmekte, ayrıca akademik araştırmalara aktif olarak katılmaktadırlar.

2020 yılı kasım ayından itibaren yeniden şekillenen laboratuvarların merkezileşmesi ile birlikte hastanemiz laboratuvarı da bu merkez laboratuvarlardan birisi olmuştur. İSLAB adı ile anılan ve yeni açılan dört merkez laboratuvarda Aile Sağlığı Merkezlerinin de numunelerinin çalışılarak İstanbul’daki tüm hastaların nereye başvurursa başvursun aynı sistemlerle aynı kalitede hizmeti alması ve sonuçların harmonizasyonu hedeflenmiştir. Laboratuvarımız İSLAB-3 Bölge Merkez Laboratuvarı olarak 15 hastaneye (10 eğitim araştırma (3 dal hastanesi) ve 5 devlet hastanesi) 317 ASM’ye hizmet vermektedir. Günlük çalışılan ortalama 30000 tüp kapasitesi ile İstanbul’daki dört İSLAB’dan en yoğun ikincisi konumundadır. Haftanın beş günü 24 saat hizmet veren İSLAB-3 laboratuvarı iş yükü 7 biyokimya uzmanı, 11 kadrolu teknisyen ve 37 firma personeli teknisyen ile yürütülmektedir. Aynı zamanda kliniğimiz Acil Laboratuvar hizmetlerini de 7 gün 24 saat halinde 23 kadrolu teknisyen ile yürütmektedir.

Eğitim Kadrosu:

Doç.Dr. Erdinç Serin (İdari Sorumlu) (İSLAB-3 Biyokimya Koordinatörü)

Doç.Dr. Okan Dikker (Eğitim Sorumlusu)

Doç.Dr. Belkız Öngen İpek

Uzman Kadrosu:

Uzm.Dr.Rıza Sandıkçı

Uzm.Dr.Nilgün Başaran

Uzm.Dr.Müge Kanmaz Özer

Uzm.Dr. Mehmet Gök

Uzm.Dr.Eren Vurgun

Uzm.Dr.Huriye Serin (İSLAB-3 görevlendirme)

Uzm.Dr.Ecem Baltan (İSLAB-3 görevlendirme)