Üroloji
30 Kasım 2022

Üroloji Kliniği

Klinik Hakkında

     Üroloji Kliniğimiz 2020 yılı öncesinde Okmeydanı Eğitim ve  Araştırma  Hastanesi, 2020 yılı sonrası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi çatısı altında Uzmanlık Eğitim Öğrencilerine eğitim ve hastalarımıza hizmet vermektedir. Kliniğimizde 1 Profesör, 6 Doçent,  2 Başasistan, 3 Uzman Doktor, 11 uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan doktor görev yapmaktadır. Kliniğimizde Üroloji Asistan Eğitimi verilmekte olup diğer branşlardan rotasyonel uzmanlık eğitim öğrencisi kabul edilmektedir. Ayrıca kliniğimizde üroloji uzmanlarına ve asistanlarına yönelik üroloji dernekleri ile ortak kurslar düzenlenmektedir.  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Öğrencilerinin Üroloji Stajları (teorik ve pratik) Kliniğimizde gerçekleştirilmektedir.

     Kliniğimiz 7 gün 24 saat daimi nöbet esasına göre çalışmakta olup Poliklinik hizmetlerimiz hafta içi hergün mesai saatleri içerisinde Ana Merkez Binada ve Gülbahar Semt Polikliniğinde sürdürülmektedir.

     Kliniğimizde özel yan dal poliklinikleri olarak Üroonkoloji (ürolojik kanserler), Ürojinekoloji (nörojen mesane, işeme bozukluğu-idrar kaçırma), Üriner Sistem Taş Hastalıkları ve Androloji (erkek üreme sağlığı ve sertleşme bozuklukları) konularında hizmet verilmektedir. Kliniğimiz tek ve çift kişilik odaların olduğu 35 yatakla hizmet sunmaktadır. Ayaktan verilen hizmetler arasında sistoskopi, double-j çekimi ve takılması , transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsi işlemleri, ürodinamik incelemeler (sistometri, üroflowmetri ve basınç-akım çalışması), üro-onkolojik hastaların mesane içi ilaç uygulamaları, nefrostomi uygulaması ve erkek sertleşme bozukluğuna yönelik penil doppler ultrason günlük yatışla uygulanmaktadır.

      Özellikli Hizmetler

       Kliniğimizde Ürolojik Hastalıkların tedavisi en güncel yöntemler uygulanarak yapılmaktadır. Hastanemizde 4. Katta Böbrek Nakli Kliniği olup multidisipliner olarak başarılı bir şekilde Böbrek Nakli de hastanemizde gerçekleştirilmektedir.

-  Üriner Sistem Taş Hastalıkları Tedavisi (Standart PNL, Mini PNL, RIRS, Endoskopik Üreter Taşı Tedavisi, Mesane taşı tedavisi)

- Laparoskopik Kapalı Cerrahiler (Nefrektomi, Parsiyel Nefrektomi, Pyeloplasti, Üreterolitotomi,Sürrenalektomi, Kist Eksizyonu, v.s.)

- Prostat Ameliyatları (TUR-P, Açık Prostatektomi)

- Mesane Kanseri Cerrahisi (TUR-M, Parsiyel Sistektomi, Sistektomi ve Üriner Diversiyon)

- Prostat kanser cerrahisi(Radikal Prostatektomi)

- Testis Kanseri Cerrahisi (Radikal Orşiektomi, RPLND)

- Erkek Cinsel Sağlığı ve Üreme Bozuklukları Cerrahisi (Mikroskobik Varikoselektomi, Penil Protez İmplantasyonu, Penil Kurvatur Düzeltilmesi, Peyronie Cerrahisi)

- İdrar kaçırma, İşeme Bozuklukları ve Nörojen Mesane Tedavisi (Sakral Nöromodulasyon – Mesane Pili uygulaması, TOT, Sistosel onarımı, Prolapsus cerrahisi,Artifisyel Sfinkter takılması,  Vezikovajinal ve üreterovajinal  fistül  onarımı)

- Üretra Darlığı Cerrahisi (Üretrotomi intern, Üretroplasti)

- Çocuk Hastalıklarının Tedavisi (İnmemiş Testis Cerrahisi, Hidrosel ve Fıtık Onarımı, Hypospadyas Onarımı, SLING Madde Enjeksiyonu, Üreteroneosistostomi, Üreter ve Böbrek Taşı Tedavisi)

 

      Kliniğe nasıl ulaşılır ?

      Poliklinik hizmetlerimiz Ana Bina B1 kat ve Gülbahar Semt Polikliniğinde verilmektedir. Yatan hasta servisimiz Ana Bina 6. Katta 2. Blokta yer almaktadır. Böbrek Nakli Kliniği 4. Katta 2.Blokta yer almaktadır.