Tıbbi Patoloji
30 Kasım 2022

Tıbbi Patoloji

 

Klinik Tarihçesi

Kliniğimiz 1978 yılında patolojinin kurulması ile laboratuvar hizmetine,1986 yılında da ilk asistanını kabul ederek aynı zamanda uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştır. O tarihten itibaren 36 yıldır çok sayıda uzman hekim yetişmesini sağlamış köklü bir eğitim kurumudur. 2013 den itibaren seksiyonlar :Dermatopatoloji, Hematopatoloji , Jinekopatoloji, Üropatoloji, Gastrointestinal sistem patolojisi, Hepatobiliyer patoloji, Nefropatoloji, Endokrin Sistem Patolojisi, Kemik Yumuşak Doku Patolojisi, Solunum Sistemi Patolojisi, Nöropatoloji ve Baş Boyun Sistemi, Moleküler Patoloji oluşturulmuştur. Kendi dallarında deneyimli uzman hekimler tarafından biyopsiler değerlendirilmektedir. Ayrıca Sitopatoloji materyalleri yan dal uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

Klinik Hakkında

Patoloji; hastalık bilimi anlamına gelip;"Pathos" (Hastalık) ve "logos" (Bilgi) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Organ ve sistemlerde hastalık olarak ortaya çıkan yapısal değişiklikleri, fonksiyonel bozuklukları, bunların nedenlerini (etiyoloji) ve oluşum mekanizmalarını (patogenesis) inceleyen bilim dalıdır. Hastalıkların altında yatan yapı ve işlev değişikliklerini organ, doku ve hücre düzeyinde değerlendirir. Patoloji temel bilimler ile klinik dallar arasında köprü kurar. Patoloji laboratuvarlarımızda; tanısal ve tedaviye yönelik olarak çeşitli kliniklerden gönderilen eksfoliyatif sitoloji, ince iğne aspirasyon sitolojisi, biyopsi, ameliyat materyalleri ve konsültasyon materyalleri ışık mikroskopi ile incelenmektedir. Bu konvansiyonel incelemenin yanında histokimya, immünohistokimya, immünfloresan mikroskopik inceleme ve moleküler patoloji çalışmaları da uygulanmaktadır. Ameliyat sırasında gerektiğinde intraoperatif (ameliyat esnasında) konsültasyon (dondurulmuş kesi / frozen section) yöntemi ile acil tanı ve cerrahi sınır değerlendirmeleri ameliyathane içerisindeki frozen odasında yapılmaktadır. Laboratuvar hizmetinin yanı sıra Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi programı dahilinde uzman hekimler yetiştirilmektedir. Ayrıca patoloji laboratuvar teknikerliği eğitimi alan öğrenciler için staj olanağı sağlanmaktadır.   Bölümümüz; hekimlik ve insanlık etik değerleri ön planda tutarak dünya tıp literatüründeki bilimsel gelişmeleri eğitime ve çalışmalarımıza kazandırmayı ilke edinmiştir.

 Bölümümüzde akademik kadroda 1 Profesör, 2 Doçent (bir tanesi yan dal Sitopatoloji Doçenti), 2 Başasistan olmak üzere toplam14 uzman doktor, 11 asistan doktor, 2 biyolog, 18 Patoloji  Laboratuvar Teknikeri, 1 Tıbbi Sekreter, 3 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 2 Memur, 2 Hizmetli Personel çalışmaktadır.